Avis Legal 2018-02-20T11:18:10+02:00

AVÍS LEGAL

L’accés a la pàgina web de finquespous.online i a la informació relativa a qualsevol dels articles continguts en la mateixa comporta l’acceptació de les condicions previstes en el present Avís Legal. Per això, li recomanem que llegeixi atentament el seu contingut si vostè desitja accedir i fer ús de la informació oferta des de la pàgina web de finquespous.online.com

Validesa de la informació

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització.
Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. Finques Pous es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, en el cas del qual entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris de la pàgina web des d’aquesta data.
Els continguts de la pàgina web, en especial les referències informatives, llevat que expressament s’indiqui el contrari, no son vinculants. Finques Pous es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcial o totalment els actuals continguts de la pàgina web de Finques Pous quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

Propietat intel·lectual i industrial

La pàgina web finquespous.online, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en la mateixa, inclouen texts, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Finques Pous és titular.
Finques Pous no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts a la pàgina web finquespous.online.com quan la titularitat de la mateixa no correspongui a Finques Pous.

Responsabilitats

Finques Pous no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a la pàgina web del Finques Pous, que pot veure’s impedit, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.
Finques Pous no és responsable de la informació i altres continguts integrats a espais o pàgines web de tercers accessibles des de la pàgina web de Finques Pous mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats a espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links a la pàgina web finquespous.online.com, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti baix l’aparença o signes distintius de Finques Pous, llevat d’autorització expressa d’aquesta última.
Finques Pous no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus i productes ofertats a través de la pàgina web de finquespous.online.com, i en especial pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que vinculats a l’anterior puguin produir-se per:

absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència;
incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació;
infracció dels drets dels consumidors i usuaris;
infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització de actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita;
en general l’incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que resulten d’aplicació.

Finques Pous tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

interferències, interrupcions, fallades, omissions, averies telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Finques Pous;
intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualssevol altres;
ús indegut o inadequat de la pàgina web finquespous.online.com ;
errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Protecció de dades

En compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el volem informar que les dades que ens faciliti mitjançant l’ompliment del present formulari passaran a formar part d’un fitxer propietat de Finques Pous que utilitzarem per al manteniment del contacte i per a finalitats publicitàries dels productes de l’empresa.
Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’anterior dirigint-se a Finques Pous, en la persona de Lluis Pous, enviant un mail a: finquespous@finquespous.cat