comunitats 2018-02-20T11:14:03+02:00

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS

L’administració de comunitats de propietaris es gestiona des de ja fa alguns anys amb èxit. Comptem amb un equip professional que resol amb eficàcia les incidències comunitàries i treballem amb un programa informàtic que s’actualitza mensualment per disposar de les eines més avançades del mercat.
Posa’t en contacte amb nosaltres:
whatsapp_num
comunitats@finquespous.cat
Els serveis que s’inclouen son:

 • Convocatoria i assistència a les juntes de la Comunitat.
 • 1 Reunió ordinària anual i en cas que sigui necessari 1 reunió extraordinària anual.
 • Pressupost anual de les despeses generals de la comunitat.
 • Determinació de les quaotes corresponents a cada propietat.
 • Emissió periòdica dels rebuts i el seu control posterior.
 • Seguiment i reclamació extrajudicial de les quotes impagades.
 • Comptabilitat i tresoreria de la comunitat.
 • Redacció de les actes de les juntes de la Comunitat.
 • Arxiu de la documentació comunitària.
 • Tancament anual del pressupost i estudi de desviacions.
 • Resolució de dubtes i consultes dels càrrecs designats per la comunitat.
 • Inspeccions periòdiques de la finca.
 • Control dels diferents manteniments contractats per la comunitat.
 • Recepció de les incidències o averies comunitàries.
 • Coordinació dels industrials que siguin contractats.
 • Assessorament jurídic gratuït per als nostres clients.
 • Lloguers 100% assegurats als habitatges administrats.